Disclaimer & Copyright

Deze site is eigendom van de Conseils Externalisations Services SAS, alle rechten voorbehouden ©.

Naam van de site : http://www.nordbackoffice.fr
Email : contact@nordbackoffice.fr
Adres : 1 rue Louis Neel - Synergie Park - 59260 LEZENNES
Tel. 003.359.300.325
Vennootschapsnaam : SAS Conseils Externalisations Services
Nr Siret : 538 363 185 000 17
Deze site is ontworpen en gemaakt door LA SOURIS MAGIQUE
81 rue du Pré Catelan - 59110 LA MADELEINE - France
0033.320.14.99.99
http://www.lasourismagique.com

De gebruiker van deze site erkent over de competentie en nodige middelen te beschikken om de site te gebruiken. Hij erkent tevens kennis genomen te hebben van deze wettelijke informatie en verplicht zich deze te respecteren.

Conform de bepalingen van de Franse wet van 6 januari 1978 inzake databescherming en privacy, is de automatische verwerking van persoonlijke gegevens afkomstig van de internetsite « www.nordbackoffice.fr » geregistreerd via een declaratie bij de Franse Autoriteit inzake Databeschermings (CNIL).

De gebruiker weet dat als hij de site bezoekt, er automatisch cookies op zijn browser gezet kunnen worden. Een cookie is een element dat de gebruiker niet kan identificeren, maar dat gebruikt wordt informatie te registreren over navigatie op de site. De gebruiker kan deze cookies desactiveren via de settings van zijn browser.

De gebruiker heeft een recht to toegang, wijziging, correctie en verwijdering van de gegegens die hem betreffen (artikel 34 van de wet « Informatique et Libertés »). Om dit uit te oefenen, kan de gebruiker contact opnemen met de hierboven vermelde website manager.

Elk gedeeltelijk of totaal gebruik van de inhoud van de site, op welke wijze dan ook, zonder explicite toestemming van de exploitant is verboden, en is een overtreding van de artikelen L 335-2 en volgende van de Franse Wet op de Intellectuele Eigendom.

Hetzelfde geldt voor de databases op de site die beschermd zijn door de bepalingen van Wet van 11 juli 1998, opgenomen in de Franse wet op de Intellectuele Eigendom (CPI) van de Europese Richtlijn van 11 maart 1996 inzake de juridische bescherming van databases

De merknamen van de exploitant van de internetsite en zijn partners, en de logos op de site zijn gedeponeerde merken (al dan niet semi-figuratief).

De hypertekst-links die zich op de site bevinden naar andere sites op het web, en met name die van partners, hebben een voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming verkregen.

De gebruikers van de internetsite mogen geen link naar de site installeren zonder daarvoor voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming verkregen te hebben van de internetexploitant.